<<  | Kap. 3.3.1 |  >>

Ralf Schuricht: Taratalla. Latein Grammatik, 2009 <www.taratalla.de>.

3.3 Stammformen

3.3.1 ā-Konjugation

v-Perfekt
Das v-Perfekt ist die regelmäßige Bildungsweise des Perfektstammes in der ā-Konjugation, z.B. bei
amāre
laudāre
...
amō
laudō
...
amāvī
laudāvī
...
amātum
laudātum
...
lieben
loben
...
u-Perfekt
crepāre
- increpāre
cubāre
domāre
explicāre
vetāre
crepō
increpō
cubō
domō
explicō
vetō
crepuī
increpuī
cubuī
domuī
explicuī
vetuī
crepitum
increpitum
cubitum
domitum
explicitum
vetitum
krachen
anfahren, schelten
liegen
zähmen
entwickeln
verbieten
secāre
secō
secuī
sectum
schneiden
micāre
sonāre
- personāre

  aber:
- resonāre
tonāre
micō
sonō
personō

resonō
tonō
micuī
sonuī
personuī

resonāvī (!)
tonuī
---
---
---

---
---
flimmern, schimmern
tönen
widerhallen

widerhallen, widerhallen lassen
donnern
Dehnungsperfekt
iuvāre
- adiuvāre
lavāre
iuvō
adiuvō
lavō
iūvī
adiūvī
lāvī
iūtum
adiūtum
lautum
unterstützen, erfreuen
unterstützen
waschen
Reduplikationsperfekt
dăre
- circumdăre
stāre
- circumstāre
- cōnstāre
- īnstāre
- praestāre
- restāre
- distāre

circumdō
stō
circumstō
cōnstō
īnstō
praestō
restō
distō
dedī
circumdedī
stetī
circumste(!)
cōnstitī
īnstitī
praestitī
restitī
---
dătum
circumdătum
(stātūrum)
---
(cōnstātūrum)
(īnstātūrum)
(praestātūrum)
---
---
geben
umgeben
stehen
herumstehen
feststehen, kosten
bedrängen, bedrohen
voranstehen, übertreffen
übrig bleiben
entfernt sein
© 2009 R. Schuricht <www.taratalla.de>