<<  | Kap. 3.2.2 |  >>

Ralf Schuricht: Taratalla. Latein Grammatik, 2009 <www.taratalla.de>.

3.2 Konjugationstabellen

3.2.2 Passive Formen des Präsensstammes

 
ā-Konj.
ē-Konj.
ī-Konj.
ĭ-Konj.
kons. Konj.
Ind.
Präs.
laud - or
laudā - ris
laudā - tur
laudā - mur
laudā - minī
lauda - ntur
mone - or
monē - ris
monē - tur
monē - mur
monē - minī
mone - ntur
audi - or
audī - ris
audī - tur
audī - mur
audī - minī
audi - u - ntur
capi - or
cape - ris
capi - tur
capi - mur
capi - minī
capi - u - ntur
reg - or
reg - e - ris
reg - i - tur
reg - i - mur
reg - i - minī
reg - u - ntur
Imperf.
laudā - ba - r
laudā - - ris
laudā - - tur
laudā - - mur
laudā - - minī
laudā - ba - ntur
monē - ba - r
monē - - ris
monē - - tur
monē - - mur
monē - - minī
monē - ba - ntur
audi - ē-ba - r
audi - ē- - ris
audi - ē- - tur
audi - ē- - mur
audi - ē- - minī
audi - ē-ba - ntur
capi - ē-ba - r
capi - ē- - ris
capi - ē- - tur
capi - ē- - mur
capi - ē- - minī
capi - ē-ba - ntur
reg - ē-ba - r
reg - ē- - ris
reg - ē- - tur
reg - ē- - mur
reg - ē- - minī
reg - ē-ba - ntur
Futur I
laudā - b - or
laudā - b - e - ris
laudā - b - i - tur
laudā - b - i - mur
laudā - b - i - minī
laudā - b -u - ntur
monē - b - or
monē - b - i - ris
monē - b - i - tur
monē - b - i - mur
monē - b - i - minī
monē - b -u - ntur
audi - a - r
audi - ē - ris
audi - ē - tur
audi - ē - mur
audi - ē - minī
audi - e - ntur
capi - a - r
capi - ē - ris
capi - ē - tur
capi - ē - mur
capi - ē - minī
capi - e - ntur
reg - a - r
reg - ē - ris
reg - ē - tur
reg - ē - mur
reg - ē - minī
reg - e - ntur
Konj.
Präs.
laud - e - r
laud - ē - ris
laud - ē - tur
laud - ē - mur
laud - ē - minī
laud - e - ntur
mone - a - r
mone - ā - ris
mone - ā - tur
mone - ā - mur
mone - ā - minī
mone - a - ntur
audi - a - r
audi - ā - ris
audi - ā - tur
audi - ā - mur
audi - ā - minī
audi - a - ntur
capi - a - r
capi - ā - ris
capi - ā - tur
capi - ā - mur
capi - ā - minī
capi - a - ntur
reg - a - r
reg - ā - ris
reg - ā - tur
reg - ā - mur
reg - ā - minī
reg - a - ntur
Imperf.
laudā - re - r
laudā - - ris
laudā - - tur
laudā - - mur
laudā - - minī
laudā - re - ntur
monē - re - r
monē - - ris
monē - - tur
monē - - mur
monē - - minī
monē - re - ntur
audī - re - r
audī - - ris
audī - - tur
audī - - mur
audī - - minī
audī - re - ntur
cape - re - r
cape - - ris
cape - - tur
cape - - mur
cape - - minī
cape - re - ntur
reg - e - re - r
reg - e - - ris
reg - e - - tur
reg - e - - mur
reg - e - - minī
reg - e - re - ntur
[Imperativ I]
Nur bei Deponentien
[laudā - re]
[laudā - minī]
[monē - re]
[monē - minī]
[audī - re]
[audī - minī]
[cape - re]
[capi - minī]
[reg - e - re]
[reg - i - minī]
Imperativ II
Nur 3. Sg./Pl.
laudā - tor
lauda - ntor
monē - tor
mone - ntor

audī - tor
audi - u - ntor
capi - tor
capi - u - ntor
reg - i - tor
reg - u - ntor
Infinitiv
laudā -
monē -
audī -
cap - ī
reg - ī
Gerundivum
lauda - nd - us
mone - nd - us
audi - e - nd - us
capi - e - nd - us
reg - e - nd - us
© 2009 R. Schuricht <www.taratalla.de>